8 november 2023  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
Activiteiten
Verslagen 2022
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
Schor Alteklein
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2017: Mossen bekijken

Mossen bekijken 
Bergse Diepsluis, 17 februari 2017

Bij 8 graden en een koude westenwind hebben we het toch nog ruim twee uur uitgehouden om naar mossen te speuren. Wel verrassend, want de noordkant van de zuidelijke havenpier was rijk voorzien. Op de steenbekleding telden we vele soorten. Vier soorten topkapsel mos: Klei-smaragdsteeltje, Groot duinsterretje, Gewoon muisjesmos, Gesteelde haarmuts. Gewoon- en bleek dikkopmos. Een levermos, het Gedrongen kantmos. Diverse korstmossen: Stoeprandvingermos, Duindaalder (een parasiet op andere korstmossen), Gevorkt heidestaartje, Klein leermos.

Met dank aan DirkJan Dekker voor het op naam brengen en de detailfoto’s.

Toelichting op foto's
Foto 1: Stoeprandvingermos 
Foto 2: Klei-smaragdsteeltje
Foto 3: Klein leermos
Foto 4: Groot Duinsterretje
Foto 5: Gevorkt Heidestaartje

 

Uitprinten | Laatste wijziging 25 augustus 2018 | Vorige pagina | Home

        2023 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl