17 juli 2020  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2018: Cursusdagen en werkdag

Cursusdagen en werkdag
Mei 2018

Deze maand is de werkgroep 2x op pad gegaan, en vrijdag 25 mei vormde de eerste van 2 cursusdagen “Werken met de Heukels Flora”,  gegeven door Peter Maas, boswachter ecologie voor Zeeland. Op 18 mei was het een “werkdag”: hooien op de Kettingdijk als onderdeel van beheer voor de Ruige anjer. Er staat een bescheiden groepje planten, ze gaan niet achteruit. Begin mei waren in het gebied Watergat op Overflakkee. Het is een in 2006 aangelegd gebied met waterpartijen en natte graslanden. Het dient als waterbergingsgebied bij veel regenval. Inmiddels is de flora er veelbelovend, met o.a. orchideeën en vele soorten grassen,zeggen en russen. De Ratelaar die in 2017 zo overvloedig bloeide was nog in een beginstadium. Eind mei hebben enkele werkgroepleden meegedaan aan onderhoud van Schor Alteklein.

Toelichting op foto's
Foto 1: Peter deelt oefenmateriaal uit 
Foto 2: wat is dit plantje?
Foto 3: Rietorchissen

Uitprinten | Laatste wijziging 2 december 2019 | Vorige pagina | Home

        2020 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl