16 januari 2020  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2019 - Gastels laag.

Dit gebied ligt ten zuidwesten van Oudenbosch. Het is vanouds een moerassig veengebied waar turfwinning heeft plaatsgevonden. In 1995 werd Staatsbosbeheer eigenaar en maakte het tot een natuurgebied met schraalgrasland, blauwgrasland en een elzenbroekbos. Het is 23 ha groot. We hebben het doorkruist in miezerige regen, zagen een weelde aan plantensoorten, en hoorden ook een nachtegaal. Veel soorten zegges tegengekomen: Blauwe zegge, Geelgroene zegge, Tweerijige zegge, Oeverzegge, Zompzegge, Stijve zegge, Snavelzegge, Pilzegge en Hoge cyperzegge. Het zeer zeldzame Veenreukgras stond er, vele Spaanse ruiters en Kale jonkers, Kleine zonnedauw…te veel om hier op te noemen.

Geen foto’s gemaakt.

Uitprinten | Laatste wijziging 16 november 2019 | Vorige pagina | Home

        2020 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl