16 januari 2020  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2019 - Bezoek aan de Grevelingendam.

Met als gasten een lerares basisschool die vaak natuurlessen geeft en een Pabostudent die in de biologie is geïnteresseerd struinden we over diverse mooie biotopen van de dam. We zagen veel Parnassia en redelijk wat Herfstschroeforchissen.

Wijnand wist een plek met Dwergbloem. Dit kleine plantje groeit op stikstofarme zand- of leemgrond, bijvoorbeeld in duinvalleien. Het is zeldzaam in de kuststreek, en zeer zeldzaam elders in het land.

Foto 1: Herfstschroeforchissen
Foto 2: Dwergbloem

 

Uitprinten | Laatste wijziging 2 december 2019 | Vorige pagina | Home

        2020 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl