16 januari 2020  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2019 - Bezoek aan het Rammegors

Bezoek aan het Rammegors, stand van zake flora aldaar.
De zoutminnende planten nemen duidelijk toe: hele vlaktes met Zeekraal, Schorrenkruid, Melkkruid. De Zeeaster neemt flink toe, hier en daar Schorrenzoutgras. Er staat nog wel riet, maar kwijnend. Op delen waar de grond 5 á 10 cm. hoger is groeit Strandduizendguldenkruid: een overblijfsel van het zoete verleden of een beweging richting kalkrijke duinvalleien? Er zijn opvallende zout-zoetovergangen als Zoutmelde en Kattendoorn bijna naast elkaar, of Zeekraal met Bleekgele droogbloem ertussen. Er is begrazing door schapen om tegen te gaan dat het gebied dicht groeit. Er is een eerste bosvorming met Grauwe wilg en Schietwilg.

Foto 1: Droogbloem-Zeekraal
Foto 2: Zoutmelde- Kattendoorn
 

Uitprinten | Laatste wijziging 2 december 2019 | Vorige pagina | Home

        2020 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl