11 mei 2022  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
Schor Alteklein
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2020: - Schor Alteklein

Schor Alteklein
Vrijdag 28-08-2020

Deze ochtend bezochten wij het zuidelijke deel van Schor Alteklein, waar vorig jaar maatregelen zijn genomen t.b.v. de Rugstreeppad. Die maatregelen bestonden uit het graven van een ondiepe slenk (voortplantingswater) en het in maaibeheer nemen van een aangrenzend deel met monotone Duinrietvegetaties (ontwikkeling leeggebied).

Om het effect van deze ingreep te kunnen inschatten, hebben wij vorig jaar een zgn. ‘nulmeting ’uitgevoerd, voorafgaand aan de werkzaamheden. Vandaag hebben wij hetzelfde onderzoek herhaald. Dat onderzoek bestond uit het vastleggen van het algemene beeld van de vegetatie (hoogte, percentage bedekking door vegetatie en strooisellaag) en het noteren van alle plantensoorten, met hun aandeel in de vegetatie.

Helaas heeft de Rugstreeppad zich nog niet gevestigd. Wel waren er jonge exemplaren van de Gewone pad aanwezig. Wel verdubbelde het aantal plantensoorten dat hier werd aangetroffen. Daar zaten een paar soorten bij die nieuw zijn voor Schor Alteklein, zoals Behaarde boterbloem en Zulte. Ook werden er zeker 20 kiemplanten van de zeldzame Heemst gevonden.

In het Duinrietveld komt de ontwikkeling van mossen en van bijzondere graslandpaddenstoelen op gang, als Sikkelkoraalzwam en de Grijze (?) knotszwam. Het is bijzonder om te zien, hoe snel de natuur reageert en we zijn dan ook benieuwd hoe het verder gaat. Volgend jaar hopen we dit onderzoek te herhalen. 

Download hier de pdf: Waarnemingen Schor Alteklein ppt


Foto 1: Heemst

Foto 2: Grijze (?) knotszam

 

Uitprinten | Laatste wijziging 20 september 2020 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl