11 mei 2022  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
Schor Alteklein
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2020 - Sint-Maartensdijk bij Veekhoek

Bezoek Landgoederenbos en karreveld, 06-11-20 Sint-Maartensdijk bij Veekhoek

Op vrijdag 6 november 2020 zijn de nieuwe RIVM-regels van toepassing: maximaal twee personen uit verschillende huishoudens mogen te velde.

Marthe en Lenie hebben samen op de fiets hun uitje gedaan naar het Landgoederenbos en dan in het bijzonder rondom het braakliggende stuk bij de Veekhoek. Ook de naastliggende karreveld-achtige weide is meegenomen en vervolgens ook het hoekje met Strandbiet plus aangrenzende glooiing.

Onze Strandbiet is bijna ontworteld door de sterke golfslag tijdens de laatste storm, maar de wortels zijn haast boomstammen, zodat ze toch zijn blijven staan, bloeiend nog wel!

De jonge Zeeraket heeft het zwaar onder de opgestuwde schelpenbank maar wat zijn deze planten ook dapper: slechts enkele takjes zichtbaar, maar ze ogen goed gezond en zijn met een behoorlijk aantal. Het Melkkruid heeft minder last van de schelpen, staat wat meer richting zeedijk.

Een eindje verderop zien we de Muurleeuwenbek prachtig bloeien en dan precies langs het fietspad. Wat naar beneden op de glooiing honderden jonge rozetten, wat zal dat weer een mooi tapijt geven als de planten in bloei komen.

Binnendijks is het braakliggende stuk van het landgoed een ongelijkmatige plek met allerlei holen in de soms steile wanden. Het gebied is toegankelijk voor wandelaars.

De watertjes in het gebiedje zijn goed te benaderen via de paden van het aldaar wonende gedierte: we kunnen al heel goed “landschap lezen”. Ook heel helder water en niet diep.

Enkele soorten waterplanten heeft Marthe opgevist met haar dregje en misschien vinden we er ook een naam bij.

Het aangrenzende weidegebied heeft slechts een klein watertje met geen enkele waterplant of interessante bijzondere soort. In de ondieptes meer naar de zeedijk toe, zien we wel zouttolerante planten, mooi is dat. De waterspiegel van de sloot is ongeveer gelijk aan de ondieptes dus het zoute Oosterscheldewater heeft daar veel invloed.

Toch ook nog bloeiende planten en enkele vlinders (Witjes en Atalanta): het zonnetje op ons bolletje maar wij met wanten en sjaal! Om 9.00 uur na een vriesnacht kan het nog behoorlijk fris zijn onder een oostenwind.

Op elk van de drie locaties, bloeiend: Akkerdistel, Bezemkruiskruid, Boerenwormkruid, Klein streepzaad, Kruipende boterbloem, Madeliefje, Melkdistel, Peen, Reukeloze kamille, Rode klaver.

Braakliggend stuk: Biggekruid, Dubbelkelk, Gekroesde melkdistel, Rode kornoelje, Speerdistel, Viltig kruiskruid en Witte klaver.

Naastliggende weide: Blaartrekkende boterbloem, Canadese fijnstraal, Kropaar, Paardenbloem en Raket. Ook Zilte rus met veel zaaddozen, Zilte schijnspurrie met veel zaaddoosjes en veel knoppen.

Melkkruid niet bloeiend maar wel veel jonge planten.

Dit gebiedje verdient een vermelding in ons zomerprogramma!

Lenie Ponse

 

Uitprinten | Laatste wijziging 10 december 2020 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl