20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Oudland achter de Ligne

Oudland achter de Ligne 
16 april 2021

We zouden vanaf het Muggenpolderbaantje het veld in gaan. Dit is een smal onverhard wegje is met weinig parkeergelegenheid.Tevoren is aan eigenaar SBB gemeld dat we er zouden zijn. Geen probleem, hier komen geen grondbroeders die we zouden kunnen verstoren. 
Oudland bestond zo’n 6000 jaar geleden uit een beekdallandschap met onder andere Rapunzel. Het ontwikkelde zich tot hoogveen. Tot ongeveer 100 jaar geleden werd er veen gewonnen in veengaten (nog terug te zien in landgoed Dassenberg). 
Het is geen biotoop met allerlei Rode lijst soorten, maar wel met gewoon leuke dingen. Er kan Oranjetipje zitten. In het door koeien open gelopen stuk vlak achter het hek zagen we meteen al een groot aantal van het kleine plantje Muizenstaartje. Even later waren de dames al een virtuele wildpluksalade aan het samenstellen van de volop aanwezige Vogelmuur, Veldzuring, Kleine veldkers en Paardenbloemblad, terwijl de heren meer de grote ecologische lijnen bespraken. We zagen 2 vroeg bloeiende grassen: Grote vossenstaart en Reukgras. Er stond veel Pinksterbloem, een van de waardplanten van het Oranjetipje. Verder veel Kluwenhoornbloem, en hier en daar een rozet van de Kale jonker met dat paarsige langs de bladranden. Verderop richting slootje en bosrand werd het drassiger, met overal Pitrus, Oeverzegge (met het ovaaltje bij de bladschede), Gele lis, jong Liesgras  te herkennen aan de lichtgroene platte scheuten, één plek met de gladde ovale beginblaadjes van Egelboterbloem, en veel Bosveldkers. Dit heeft een meer gedrongen voorkomen dan de Kleine veldkers en behaarde stengels. We kwamen bij een doorgang tussen 2 weilanden, ook daar groeide weer Muizenstaartje, maar ook het miniplantje Klein bronkruid. Ze werden vergezeld door kleine Greppelruspolletjes. We zochten een luw stuk bij de bosrand op, in de hoop Oranjetipjes te spotten, maar helaas, ze lieten zich niet zien.

Foto 1: Klein bronkruid

Foto 2: Muizenstaartje

Uitprinten | Laatste wijziging 5 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl