20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Watergat op Goeree-Overflakkee

Watergat op Goeree-Overflakkee
30 april 2021

Een bijzondere excursie! Lenie had ook wat oude maatjes van haar gidsenopleiding uitgenodigd, en zo waren we met een gemengd gezelschap van elf personen. Apart was ook dat de aanwezigen uit Goeree-Overflakkee in hun eigen biotoop welkom werden geheten door de leden van plantenwerkgroep Tholen. En wat de ochtend verder kenmerkte was dat het kort na aanvang begon te regenen en niet meer ophield tot we het veld uit waren, en gelukkig nog even van koffie konden genieten.

Maar toen het nog droog was heeft Jos Hendriks van NL-GO een historische terugblik gegeven over het gebied. Vele eeuwen geleden was het een veengebied dat regelmatig door zeewater overstroomd werd. Zo ontstond er veen waaruit je zout kon winnen door afgraven en verbranden (darinck delven of moernering). De Oostmoersedijk die langs Watergat loopt herinnert er nog aan. Door het veen afgraven was het land lager komen te liggen. Eind vorige eeuw werd dit echt een probleem, de polders stonden te vaak blank. Het Waterschap besloot er een waterbergingsgebied van te maken, in combi met natuur. In 2005 was dat klaar: een plas/drasgebied met hooilandjes en rietkragen. Het werd een gebied rijk aan planten en vogels.

We zagen vele groepen bloeiende Pinksterbloem. Ook hier veel Kluwenhoornbloem. Een mooie plek met bij elkaar Zeegroene rus (de gekamerde), en Zeegroene zegge, een gidssoort voor andere bijzonderheden. Volop rozetten van Rietorchis, Behaarde boterbloem, en Grote ratelaar. Hier en daar de grijsbladige rozetten van Bitterling. Aan de hand van de bladschede liet Wijnand het verschil tussen Rietgras (nieuwe Heukels blz. 231 fig.49 plaat 11e, een tongetje) en Riet (nwe Heukels 226 fig.49 plaat 6f korte haartjes). We zagen Zilte zegge, grasgroen met geel bloeiende aartjes. Ook Grote vossenstaart en Reukgras in bloei. Eenmaal een kleine Rugstreeppad gespot. Geregeld dook Wijnand even naar de waterkant in de hoop op Blaasjeskruid, helaas niet gevonden. Er waren diverse vogels te horen, ik kon alleen de Karekiet en de Cetti’s zanger herkennen.

Door regen en kou heb ik minder genoteerd dan gewild, en geen foto’s kunnen maken. Evengoed was het weer een fijne excursie.

Uitprinten | Laatste wijziging 5 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl