20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Willempolder

Inventarisatie Willempolder
3 en 17 september

Op 3 en 17 september zijn we naar de Willempolder gereden: nog achter Anna Jacobapolder, tegen de zeedijk, waar enkele jaren geleden een gebied is ingericht als hoogwatervluchtplaats en nieuwe natuur. We zijn daar al vanaf het begin de ontwikkeling aan het volgen en het lukt ons steeds niet, het stuk in een morgen te inventariseren, het is 28 ha groot.

Er zijn 5 onderdelen die we apart doorgeven aan Zeeuws Landschap: Noord-hoog, Noord-laag, Greppel achter het aangelegde dijkje, Zuid-hoog en Zuid-laag. Daarbij noteren we ook de bedekkingsgraad in cijfers 1 tot 6, waardoor we de ontwikkeling van (bijzondere) soorten goed in beeld kunnen krijgen. En de allerbijzonderste en -zeldzaamste worden ingemeten!

De weersomstandigheden waren op beide vrijdagmorgens prima, eerst wel fris, maar gedurende de ochtend ging steeds een laagje uit; de plantenwerk groep was op 3 september goed vertegenwoordigd met 9 deelnemers.  We vonden heel veel Slijkgroen, een vrij zeldzame, typische Natura 2000-soort. 

Op 17 september waren we met 4 deelnemers, nog een hele taak om Zuid-laag en deels Zuid-hoog af te speuren, want we willen graag een zo volledig mogelijke lijst aanleveren bij natuurorganisatie Het Zeeuwse landschap. Vele bomensoorten zijn daar in ontwikkeling, we hoeven als Tholenaars helemaal niet aan te planten: we telden er werkelijk duizenden! Diverse soorten Wilg (ook Kruipwilg), Populier, en Abeel.

Van alle gebiedsdelen zijn aparte lijsten samengesteld, de soorten aantallen variëren per gebiedsdeel van 125 tot 160.

Foto 1: Willempolder bosontwikkeling
Foto 2: Kwispelgerst
Foto 3: Slijkgroen
Foto 4: Rugstreeppad

Uitprinten | Laatste wijziging 20 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl