20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Akkerweg Tholen

Verslag rugstreeppadgebied bij de Akkerweg Tholen
20 augustus

Bij de Akkerweg bezochten we het in 2019-2020 aangelegde compensatiegebied voor  de rugstreeppad. Het ligt aan de rand van industriegebied Welgelegen, eigenlijk vlak achter de Nieuwe Postweg, maar met een bomendijk ertussen. Er liggen vijf waterplassen. Er zijn flauwe oevers gemaakt en winterschuilplaatsen met behulp van stenen brokstukken en boomstronken aangebracht, zodat het geschikt is voor de rugstreper. De vijvers hebben verschillende dieptes, zo zijn ze voor meerdere soortgroepen aantrekkelijk. De meest westelijke is te diep voor de pad, maar kan dienen als watervoorraad voor brandweer. Begin 2020 zijn vele padden uit de Kruittorenplas overgezet, en zowel in 2020 als dit jaar is de roep van de mannetjes gehoord.

Ook nu troffen we twee kleine padjes op de kant, jonkies van dit jaar. Wat planten betreft viel meteen een overdaad aan Canadese fijnstraal en Akkerdistel op, maar goede hoop dat die volgend jaar al veel minder zijn. We telden al minstens 91 soorten, die zich dus in anderhalf jaar tijd spontaan gevestigd hebben. Bijvoorbeeld Waterpunge, Zeegroene rus, Zeeaster, Margriet, Goudzuring, Kattenstaart en Ruwe bies. In het water zagen we veel Smalle waterpest, wat Aarvederkruid en Tenger fonteinkruid. Bij de meer oostelijke waters ligt een met stenen geplaveid stuk waarvandaan overtollig water naar de naastgelegen sloot kan aflopen.

Uitprinten | Laatste wijziging 17 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl