15 oktober 2018  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2018
Verslagen 2017
Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden

Plantenwerkgroep > Verslagen 2017: Halsters Laag

Halsters Laag
11 augustus

In deze maand hebben de diverse werkgroepleden veel tijd gestoken in het inventariseren van kilometerhokken voor de Flora Zeelandica die in 2018 gaat verschijnen. We troffen rijke gebieden met planten van zoutminnend tot zoet, en van droog tot dras.

Op 11-08 waren we in het Halsters Laag. Daar was net de maaier van firma de Vries uit Cornjum bezig die speciaal geschikt is voor moeilijk begaanbare natuurgebieden (zie de foto’s). De rupsbanden zijn voorzien van metaalstroken. Deze machines worden vanuit Friesland door Staatsbosbeheer op natuurgebieden in heel Nederland ingezet. Enkele bijzondere planten die we tegenkwamen: Pilvaren, Ondergedoken moerasscherm (foto), Drijvende waterweegbree, Draadzegge, Gesteeld glaskroos, kleine zonnedauw.

Op 18-08 zat het weer niet mee: stortbuien. Toch telden we in de overgangen van zeer zout naar zoet zo’n 60 soorten.

Toelichting op foto's
Foto 1: Speciale maaier 1
Foto 2: Speciale maaier 2
Foto 2: Ondergedoken moerasscherm

Uitprinten | Laatste wijziging 25 augustus 2018 | Vorige pagina | Home

        2018 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl