8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Contact

Dagelijks bestuur:

Rob Duijm (voorzitter), voorzitter@natutholen.nl
Lianne van Koekenberg (secretaris), secretaris@natutholen.nl
Lenie Ponse (penningmeester), penningmeester@natutholen.nl

Secretariaat
Klinket 8  
4691 DJ Tholen  
secretaris@natutholen.nl
(06) 10373171     

Email: info@natutholen.nl

Website: www.natutholen.nl

Bankrek. nr.: NL08 RABO 0141 9453 46
t.n.v. Natuurvereniging Tholen

Werkgroepen:

Landschapswerkgroep
Adri Mol
Telefoon nr: 0166-604266
E-mail: moltholen2@kpnmail.nl

Plantenwerkgroep
Lenie Ponse en Marthe Bouvy
Lenie: tel.: 0166-663670; email lenieponse@hetnet.nl
Marthe: tel: 0166-4128/06-44458967; email marthebouvy@zeelandnet.nl

Vogelwerkgroep
Wilma de Rooy
Tel.: 0113-551558
Email: awdr@zeelandnet.nl

Gidsenwerkgroep
Sjak de Kock
Telefoon nr: 0167-503118
E-mail: sjak.de.kock@outlook.com

Wierenwerkgroep
DirkJan Dekker
Tel.: 0187-643608/06-23911470
Email: dirkjan.kirsten@kpnmail.nl

Redactie
Maria Breure
Tel.: 06-43849087
Email: lichtopgroen@outlook.com

 

Uitprinten | Laatste wijziging 5 september 2023 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl