8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Redactie

Het verenigingsblad van de Natuurvereniging Tholen heet Licht op Groen. Ons verenigingssymbool is de bloem van de meekrap. Twee keer per jaar verschijnt ons verenigingsblad. Een voorjaars en een najaarseditie. Je vind hierin verslagen van de laatste activiteiten, maar ook opinievormende en informatieve stukjes.

Elk lid kan een artikel aan de redactie toezenden. Deze zal er dan met u contact over opnemen.

Contactpersonen: Marthe Bouvy, redactie@natutholen.nl

Of mail naar info@natutholen.nl

Uitprinten | Laatste wijziging 27 september 2020 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl