19 augustus 2022  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Natuurvereniging voor Tholen, Sint Philipsland en omstreken


DOCUMENTEN

Download: Jaarverslag 2021 Schor Alteklein ppt

Download: Wierenexcusie 24 januari  ppt

Download: Programma 2022 Wierenexcusies ppt

Download: Waarnemingen Schor Alteklein ppt

Zienswijzen duurzame energie op Tholen
Download: Zienswijze t.a.v. de planologische ontwikkelingen m.b.t. hernieuwbare energiebronnen op Tholen
Download: Zienswijze NRD uitbreiding windturbines Noordpolder


 


AGENDA

GWG=Gidsenwerkgroep, LWG=Landschapswerkgroep, PWG=Plantenwerkgroep, VWG=Vogelwerkgroep
WWG= Wierenwerkgroep

 

 


Datum
Tijd
WG Activiteit
Locatie
26-08-2022
PWG Paddenbiotoop Alteklein
Tholen
26-08-2022
20:00 uur
GWG Vleermuizenexcursie
Thoolse bos ingang Gemaalweg
31-08-2022
12:48 uur
WWG Wierenexcursie
Viane, Getijdenpoelen
02-09-2022
PWG De Striene 2e keer/Kettingdijk
Dijk plaggen/harken
Strijenham
03-09-2022
13:30 uur
GWG Nattelaarzentocht

09-09-2022
10:30 uur
GWG Fietsexcursie
Sint-Maartensdijk
09-09-2022
19:30 uur
GWG Vleermuizenexcursie
Thoolse bos ingang Gemaalweg
10-09-2022
PWG Hooien Alteklein
Is op de zaterdagochtend
Tholen
16-09-2022
PWG 2e Dijk (Moeslook) of Hiksedijk
Oud-Vossemeer
17-09-2022
15:30 uur
GWG Nattelaarzentocht

23-09-2022
PWG Km.hok 59-399 bij Stavenisse HNS
Stavenisse
28-09-2022
10:14 uur
WWG Wierenexcursie
Neeltje Jans, Noordzee
30-09-2022
PWG Dassenberg
Steenbergen
05-10-2022
14:00 uur
GWG Dierenvriendjespad
Tholen, Zwarteweg
07-10-2022
PWG Rammegors, 2e keer
Sint Philipsland
14-10-2022
PWG Zurenhoek

21-10-2022
PWG Monitoren/Kl.vlooienkruid
Scherpenissepolder, oostelijk van Platteweg
26-10-2022
10:43 uur
WWG Wierenexcursie
Hoek van de Kraag, Tholen
27-10-2022
10:00 uur
GWG Nattelaarzentocht

28-10-2022
PWG Paddenstoelen

10-11-2022
10:21 uur
WWG Wierenexcursie
Oostnol, Tholen
28-11-2022
12:23 uur
WWG Wierenexcursie
Oostnol, Tholen
09-12-2022
10:05 uur
WWG Wierenexcursie
Wissenkerke, Nd Beveland
26-12-2022
11:32 uur
WWG Wierenexcursie
Wissenkerke, Nd Beveland


Uitprinten | Laatste wijziging 3 mei 2022 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl