15 oktober 2018  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2018
Verslagen 2017
Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden

Plantenwerkgroep > Verslagen 2017: de duintjes bij het Markiezaatgebied

De duintjes bij het Markiezaatgebied
28 juli

Dit gebied bestaat uit heuveltjes van kalkarm zand, overgaand in voormalig schor van het Markiezaatgebied met jonge zeeklei. De spoorbaan richting Zeeland loopt er vlak langs. het wordt begraasd door koeien. Er staan flinke zomereiken, een enkele kolossale wilg, struikgewas met veel braam en brem. Daartussen vonden we kleine zandvalleien vol Zandblauwtjes en Struikheide, prachtig! We zagen Aspergeplanten, veel Hertshoornweegbree, Reukgras, Agrimonie, Aardbeiklaver, Zandzegge, Tandjesgras, veel Muizeoortje, Grasklokjes, Kattendoorn, Zomprus, Tengere rus, de lijst is natuurlijk lang niet compleet. De gevonden  Rode lijstsoorten: Echt duizendguldenkruid, Sierlijk vetmuur, Borstelgras, Dwergbloem, en de zeer zeldzame (3 plekken in Nederland) Stippelzegge.

Na enkele handjes bramen konden we zeer voldaan huiswaarts.

Toelichting op foto's
Foto 1: Borstelgras
Foto 2: Sierlijk vetmuur, Krielparnassia
Foto 3: Zandblauwtjes

 

Uitprinten | Laatste wijziging 25 augustus 2018 | Vorige pagina | Home

        2018 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl