8 november 2023  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
Activiteiten
Verslagen 2022
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
Schor Alteklein
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2017: de duintjes bij het Markiezaatgebied

De duintjes bij het Markiezaatgebied
28 juli

Dit gebied bestaat uit heuveltjes van kalkarm zand, overgaand in voormalig schor van het Markiezaatgebied met jonge zeeklei. De spoorbaan richting Zeeland loopt er vlak langs. het wordt begraasd door koeien. Er staan flinke zomereiken, een enkele kolossale wilg, struikgewas met veel braam en brem. Daartussen vonden we kleine zandvalleien vol Zandblauwtjes en Struikheide, prachtig! We zagen Aspergeplanten, veel Hertshoornweegbree, Reukgras, Agrimonie, Aardbeiklaver, Zandzegge, Tandjesgras, veel Muizeoortje, Grasklokjes, Kattendoorn, Zomprus, Tengere rus, de lijst is natuurlijk lang niet compleet. De gevonden  Rode lijstsoorten: Echt duizendguldenkruid, Sierlijk vetmuur, Borstelgras, Dwergbloem, en de zeer zeldzame (3 plekken in Nederland) Stippelzegge.

Na enkele handjes bramen konden we zeer voldaan huiswaarts.

Toelichting op foto's
Foto 1: Borstelgras
Foto 2: Sierlijk vetmuur, Krielparnassia
Foto 3: Zandblauwtjes

 

Uitprinten | Laatste wijziging 25 augustus 2018 | Vorige pagina | Home

        2023 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl