20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Bomen herkennen in de winter

Bomen herkennen in de winter
8 januari 2021

Het winterprogramma aangepast: vanwege de Covid 19-maatregelen zijn we deze vrijdag met de boomknoppentabel te velde getogen in plaats van bij de kachel de verzamelde takken op naam te brengen.
In natuurgebiedje Schor Alteklein bij Tholen De kale takken van allerlei bomen en struiken goed bekeken: welke kleur heeft het hout, staan de knoppen tegenover elkaar of verspreid, heeft de tak eindstandige knoppen of bladlittekens, welke kleur hebben de knoppen, zie je afgevallen blad onder de boom, hangen nog vruchten van het voorbije seizoen aan de takken.
Allerlei vragen waarvan, bij het goede antwoord, de uitkomst via de knoppentabel de juiste boom aangeeft: Appel, Berk, Eik (eindstandige knoppen in een bundeltje), Es (dubbele zwarte eindstandige knoppen), Gelderse roos, Hazelaar (bloeide al met langwerpige sliertjes), Lijsterbes, Meidoorn, Peer, Populier (er is er maar één in Alteklein), Sleedoorn, Sporkehout (onaangename geur van bast en hout), Rode kamperfoelie (zeldzaam hier), Rode kornoelje (takken rood, zeker aan de bovenkant), Veldesdoorn (met vruchten aan vleugeltjes die al draaiend omlaag zweven), Wilgensoorten, Vlier, Wollige sneeuwbal (ook zeldzaam hier, met heel zacht blad), Zoete kers (de bast is glimmend met horizontale strepen), Okkernoot (er staan er 3 op Alteklein; eindstandige enkele zwarte knop, en lichte bladlittekens op de takken).
De wilgensoorten hebben we op naam gebracht aan de hand van de bladvorm en de twijgkleur, een kunst apart die we nog niet allemaal onder de knie hebben!

Foto: Knoppentabel

Uitprinten | Laatste wijziging 5 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl