20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Zuidkant Schor Alteklein

Bezoek slenkgebied zuidkant Schor Alteklein
19 februari 2021

Het was zonnig met een frisse wind en alle sneeuw en ijs van de afgelopen week was verdwenen (we zagen nog wel kluunsporen bij de waterkant). Het gebied is uitgestrekt genoeg om er met z’n achten over uit te waaieren. We hadden deze dag kenners van planten en paddenstoelen, en (korst)mosdeskundigen in de gelederen.

Schor Alteklein wordt vanaf midden tachtiger jaren niet meer door zeewater overspoeld, de grond zit nog wel vol schelpen, dat was nu goed te zien. Het slenkgedeelte is te beschouwen als een recent uitgegraven rietmoeras, hier en daar zijn oude kreeklopen nog zichtbaar. Door uitgraven is een ondiepe poel, de slenk, ontstaan, ideaal als voortplantingsgebied voor de rugstreeppad. Die is er nog niet waargenomen. Er wordt nu 2x per jaar gemaaid, en het maaisel afgevoerd. Wijnand bespeurt kenmerken van een doorstroomvallei: kwelwater uit de dijk stroomt richting de ondiepe poel, en vandaar naar het Schelde-Rijnkanaal. Vanaf de dijk gezien is het nu in de winter een kleurrijk gebied: eerst een rand goudbruin riet, dan een zoom van rode kornoelje-struiken, daarachter kraakwilgen met hun felgele takken, en daar weer achter de witte stammen van berkenbomen. Het slenkgebied zelf is een open stuk. We hebben gekeken naar planten(rozetten), mossen en korstmossen, en paddenstoelen. Hieronder volgen de lijstjes.

Planten(rozetten)   Harig wilgenroosje, Glad walstro, Brandnetel, Speerdistel, Fluitenkruid, Rietzwenkgras, Akkervergeetmenietje, Gele lis, Valse voszegge, Gewone engelwortel, Zachte ooievaarsbek, Kleine veldkers (bloeiend), Vroegeling (bloeiend), Behaarde boterbloem, Watermunt, Madeliefje (bloeiend).

Paddenstoelen

Sikkelkoraalzwam  Clavulinopsis corniculata ( Rode lijst Kwetsbaar)
Vals judasoor    Schizophyllum ampium
Gewoon donsvoetje    Tubaria furfuracea
Gewoon fluweelpootje sl       Flammulina velutipes sl (sl = sensu lato complex, d.w.z. er zijn meerdere nauw verwante soorten)
Gele korstzwam   Stereum hirsutum
Breedsporig mosklokje   Stereum hirsutum
Breedsporig mosklokje   Galerina discreta (Microscopisch onderzocht)


Mossen en korstmossen  

Op Wilg: Mossen – Gewone haarmuts en Korstmossen -  Gewoon dooiermos, Gewoon schildmos, Gestippeld schildmos, Heksenvingermos, Melig takmos, Trompettakmos, Vliegenstrontjesmos, Witte schotelkorst.

Op Sporkehout:  : Mossen – Gewone haarmuts en Korstmossen -  Gewoon dooiermos, Gewoon purperschaaltje, Gewoon schildmos, Gestippeld schildmos, Heksenvingermos, Trompettakmos, Verstop-schildmosVliegenstrontjesmos, Witte schotelkorst

Mossen hier en daar: Fijn laddermos, Gewoon dikkopmos, Groot laddermos, Klei-vedermos, Kronkel klei-mosje (pionier – DJ geeft juist naam door), Zilvermos

Foto 1: Herst-winter in Schor Alteklein

Foto 2: Oude kreekloop

Foto 3: Sikkelkoraalzwam

Uitprinten | Laatste wijziging 5 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl