20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Voormalig schor natuurgebied De Pluimpot

Voormalig schor natuurgebied De Pluimpot 
16 juli

Het Pluimpot water is brak en dat was te zien aan de oevers die vol stonden met zilte soorten als Wilde selderij, Melkkruid, Zeeweegbree, nog jonge Zeekraal, hier en daar Zeeaster, en enkele planten Schorrenzoutgras. Meer landinwaarts veel Rietorchis en Moeraswespenorchis. Addertong was niet meer te vinden. Nadat José één sprietje Dunstaart vond, zagen we hele velden van dit kleine onopvallende gras. We telden niet alles uitputtend, noteerden 58 plantensoorten met de Tansley-bedekkingsgraad. Het bleek op dat moment een eldorado voor sprinkhanen: kleine beige, groene met een zwarte of rode tekening op de rug, en diverse grote Sabelsprinkhanen. Nog weinig vlinders want de zon moest nog doorbreken.

Foto 1: Keizerlibel

Foto 2: Moeraswespenor

Uitprinten | Laatste wijziging 13 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl