20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Activiteiten
Verslagen 2021
Verslagen 2020
Verslagen 2019
Verslagen 2018
Verslagen 2017
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
Indeling Plantenwerkgroep
Verslag van lezing SLV
Bijzondere Planten op Tholen
Weblinks
Flora Zeelandica
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Plantenwerkgroep > Verslagen 2021: - Kraaijenberg, Bergen op Zoom

Kraaijenberg, Bergen op Zoom 
15 oktober

De start was helaas in de regen. Bij de parkeerplaats van de Kraaijenberg geven infoborden uitleg over de geschiedenis van het gebied. We stonden daar op de zandige steilrand van de wal, en enkele minuten later daalden we meters af naar de klei, een weidegebied op ‘zeeniveau’, waar de Oosterschelde tot ongeveer 1988 de steile wand bij hoog water kwam uitslijten.

Het rechter pad richting vogelkijkhut leidde ons vervolgens door struiken en bos, langs een oude kreek met vooral berken, wilgen, en kornoeljes. We zagen vele berkenboleten, en witte paddenstoelen met grillige hoed: grote molenaar. Halverwege ligt een door berken omzoomd veld met duinvalleiflora. Er waren nog vele restanten van Moeraswespenorchissen te zien. Ook rozetten van Kale jonker, bruin geworden Zilte rus, Zeerus, Tengere rus, oranjegeel verkleurde Zilverschoon, geel geworden Melkkruid, en hier en daar een prachtig rode zwartwordende Wasplaat. Inmiddels konden de paraplu’s gesloten, het was droog.  Koffiepauze in de hut. Ons speuren leverde helaas geen zeearend op, wel smienten, aalscholvers, een torenvalk, slobeenden, en kievieten.

De terugweg ging via de andere route, langs een plek met wintergroen. Het werd zelfs zonnig. Het laatste stuk liepen we weer door het weidegebied, nu langs een kreek met ondiep water. Aan de oever vonden we Goudknopje, Bitterling, Munt, Melkkruid en even verder Rode ogentroost. Het was helaas te laat om er nog een extra rondje over de wal aan vast te knopen.

Conclusie: prachtig afwisselend gebied, de moeite waard om in het voorjaar nog eens te gaan kijken!

Foto 1: Uitzicht vogelkijkhut Kraaijenberg
Foto 2: Berkenboleten
Foto 3: Wasplaat

 

Uitprinten | Laatste wijziging 20 december 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl