8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

Natuurvereniging Tholen
Naamgeving
Doelstelling
Bestuur
Verenigingsblad
Activiteiten
Verslag 35 jaar Natuurvereniging Tholen!
Lustrumboek
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Natuurvereniging Tholen > Doelstelling

In artikel 3 van de Statuten staan de doelstellingen van de Natuurvereniging Tholen beschreven.
 

1. De vereniging stelt zich ten doel het vergaren en uitdragen van kennis van de natuur en het bevorderen van natuur-, landschaps- en milieubescherming.

 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 

a. Het organiseren van excursies, voordrachten, cursussen en tentoonstellingen;

b. het beoordelen en toetsen van alle door de verschillende overheden of andere rechts-personen uit te vaardigen maatregelen, die natuur, landschap of milieu nadelig kunnen beïnvloeden, en in geval van gebleken onevenredige schade, deze met alle wettelijke maatregelen trachten te voorkomen;
c. het maken van propaganda en het verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen;
d. het uitvoeren van inventarisaties van meer of minder bedreigde gebieden en het bestuderen van effecten veroorzaakt door menselijke activiteiten.
Uitprinten | Laatste wijziging 17 februari 2013 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl