8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

Natuurvereniging Tholen
Naamgeving
Doelstelling
Bestuur
Verenigingsblad
Activiteiten
Verslag 35 jaar Natuurvereniging Tholen!
Lustrumboek
klik hier voor openen Bestuurszaken
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Natuurvereniging Tholen > Verenigingsblad

Het verenigingsblad van de vereniging heet "Licht op Groen". Het verschijnt twee maal per jaar. Hierin staat het nieuws van de laatste activiteiten van het bestuur en de werkgroepen. Verder worden hierin alle activiteiten voor de komende tijd opgenomen.
Tenslotte staan hierin opinievormende artikelen.
 
Kopij voor het verenigingsblad kunt u toesturen aan de redactie.
Contactpersonen:Sjak de Kock en José van Houte
E-mail vereniging: info@natutholen.nl
Uitprinten | Laatste wijziging 8 september 2016 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl