8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapsw.g.
Jvs Natuurouderw.g.
Jvs Planologiew.g.
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Bestuurszaken > Jvs Planologiew.g.

Jaarverslag 2023 Planologiewerkgroep

Zoals vorige ALV is aangegeven, is op 15-12-2022 een eerste overleg geweest voor het opzetten van een planologiewerkgroep.
De samenstelling van de planologie-werkgroep bestaat uit:  Maria Breure, Wijnand Lammers, Adri Mol, Erwin Raas, Marja Poelman, Natasja Suijkerbuijk, Rob Duijm,
Agendalid is Mariska Dijke.

Het eerste overleg vond plaats op 02-februari-2023, vervolgens zijn we in 2023 nog  5 maal bijeengeweest. (02-02, 16-03, 13-04, 05-10, 16-11)
Verschillende onderwerpen zijn ook per mail afgestemd of besloten.
Met name de Omgevingsvisie waar de gemeente momenteel aan werkt heeft onze aandacht en hierin heeft ook de Natuurvereniging een belangrijke stem.
Dit geldt overigens sowieso voor de werkwijze van de omgevingswet waar betrokken partijen dus ook Natuurvereniging Tholen proactief hun inbreng moeten leveren, dus bij de planvorming in plaats van voorafgaand aan de uitvoering

Overige zaken en onderwerpen die ons bezighielden:

Het plan voor 2024 is met name om te werken aan scholing en deskundigheidsbevordering.
We herkennen dat we niet altijd zijn opgewassen tegen de deskundigheid en juridische constructies waar overheden en projectontwikkelaars zich achter verschuilen.
Via de Postcodeloterij is het Stimuleringsfonds ‘Samen voor onze Leefomgeving’ benaderd voor een bijdrage. Hierbij is zo’n 500 euro toegekend voor deze deskundigheidsbevordering.

Rob Duijm

Uitprinten | Laatste wijziging 9 januari 2024 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl