8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapsw.g.
Jvs Natuurouderw.g.
Jvs Planologiew.g.
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Bestuurszaken > Jvs Plantenwerkgroep

Jaarverslag 2023 Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep is in 2023 zo’n veertig keer op pad geweest. Elk jaar een gevarieerd programma zoals monitoren van gebieden in de buurt: Schor Alteklein, de Willempolder, het natuurgebiedje bij zonnepark Ceresweg. Of een excursie wat verder weg, bijvoorbeeld dit jaar de Middelduinen op Goeree.
Bijzonder was de ontvangst van een volle bus KNNV-ers uit Amsterdam, die we hebben rondgeleid in het Rammegors en in het Halsters Laag. Ter ere van het veertig jarig jubileum van onze vereniging lieten we aan geïnteresseerden de flora van het Rammegors zien; en bezochten we zelf de Hompelvoet in de Grevelingen.
Net als elk jaar strepen we enkele kilometerhokken voor Floron. Dit jaar was dat een hok bij Sint Annaland, eentje ten noorden van Oud Vossemeer rond de Hikkepolder en een hok tussen Sint Maartensdijk en Stavenisse: de Noordpolder. Wie wat meer wil weten over het ‘strepen’ van kilometerhokken, zie een uitleg op de website bij de plantenwerkgroepverslagen van 2023.

Het kijken naar mossen en korstmossen is een vast onderdeel geworden, dankzij DirkJan en Kirsten.
In het najaar is Marike een grote steun bij excursies naar paddenstoelen. Dit jaar waren er verrassend leuke vondsten in een tuin bij de Scherpenissepolder, 26 soorten!

De groep kent een vrij vaste kern van acht  tot tien leden die haast altijd meegaan met daarnaast een veel grotere groep belangstellenden die zo nu en dan mee gaan. De vrijdagochtend komt niet voor iedereen zo goed uit.

Voorjaar 2023 was erg nat, dit resulteerde in een explosie van Gevlekte rupsklaver op een aantal zeedijken. Verder was er in de zomer een opvallende toename van warmteminnende planten te zien zoals Wilde postelein, Blaassilene, en  Grote kaardenbol.
Op het Halsters Laag troffen we voor het eerst Bevertjes aan, we zien deze grassoort zelden.
Soorten die het heel goed deden: Op de Hompelvoet duizenden Herfstschroeforchissen en vele Slanke gentianen. In het Rammegors een opmars van de Vleeskleurige orchis, wel honderd exemplaren.
Schor Alteklein blijft verbazen, er stond massaal Graslathyrus, de plant valt nauwelijks op, alleen tijdens de kortdurende bloei van de cyclaamrode bloemen zie je de soort opeens . Er was een nieuwe plek met Addertong en wat paddenstoelen betreft: veel Aardtongen en op vijf plaatsen de bedreigde Ridderwasplaat.
Op de landtong bij Tholen stonden vele keverorchissen, en vonden we met de cursisten van ‘Ontdek de Thoolse Natuur’ de eerste Bokkenorchis.

Onze plantenwerkgroep groeit en bloeit, we hopen dat zo vol te houden!


Deeltijdcoördinatoren Lenie Ponse en Marthe Bouvy

Uitprinten | Laatste wijziging 13 januari 2024 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl