8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapsw.g.
Jvs Natuurouderw.g.
Jvs Planologiew.g.
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Bestuurszaken > Jvs Landschapsw.g.

Jaarverslag 2023 werkgroep Landschapsbeheer

In januari zijn we benaderd door het begeleidingsteam van de in Tholen gehuisveste asielzoekers met de vraag of we wat werk voor ze konden regelen.
Op 21 januari zijn een aantal mensen met hun begeleiders op bezoek geweest bij de knotploeg locatie eendenkooi Anna Jacobapolder. Men vond het werk leuk en uitdagend en is direct aan de slag gegaan.
Tot eind februari zijn op woensdagmiddag een aantal asielzoekers (max 7 mensen) en hun begeleiders aan het werk geweest bij de Geulsche Weel te Stavenisse.

Voor het nieuwe seizoen hebben we een flink aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Ook hierbij nogmaals hartelijk welkom. We hebben nu meer dan 20 actieve vrijwilligers.
Het nieuwe seizoen zijn we met z’n allen begonnen in het Muie Bos te Sint Maartensdijk. Onder leiding van de boswachter van Staatsbosbeheer zijn struiken en opschot verwijderd.

Tijdens een bijeenkomst bij SLZ in Goes is gewezen op de veiligheid van vrijwilligers. Een belangrijk aandachtspunt is het dragen van goed en veilig schoeisel tijdens bijvoorbeeld knotwerkzaamheden.
Om de vrijwilligers bij de aanschaf van goed schoeisel financieel tegemoet te kunnen komen is actief gereageerd op een actie van Rabobank Nederland. Deze bank heeft een bedrag ter beschikking gesteld aan organisaties die zich bezighouden met duurzaamheidsoplossingen en projecten. In het kader van de aanschaf van veiligheidsschoeisel is door ons een verzoek tot ondersteuning ingediend. Tot onze verrassing is door RABO-bank Zeeuwse Delta een bedrag gedoneerd van € 600,- alleen te spenderen aan veiligheidsschoeisel.
We zijn aan het inventariseren wie dit jaar nieuw schoeisel nodig heeft. Vrijwilligers die via werkgever of eigen bedrijf dergelijk schoeisel krijgen is gevraagd niet aan deze actie deel te nemen. Aan de overige vrijwilligers zal een bedrag van € 60 verstrekt, nadat men veiligheidsschoeisel heeft aangeschaft.

Adri Mol

Uitprinten | Laatste wijziging 13 januari 2024 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl