8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapsw.g.
Jvs Natuurouderw.g.
Jvs Planologiew.g.
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Bestuurszaken > Jvs Vogelwerkgroep

Jaarverslag 2023 Vogelwerkgroep Tholen

In 2023 hebben de diverse subgroepen hun tellingen verricht ten behoeve van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sovon. Bij de roofvogels, uilen en zwaluwen zijn de broedsuccessen in kaart gebracht en de gegevens doorgegeven. De roofvogelwerkgroep heeft ook enkele vogels geringd zodat we daarvan het verloop kunnen blijven volgen. Van het Broedvogel Monitoring Progect project is nog slechts 1 plot over wat geïnventariseerd is over te weten Schakerloopolder. Sinds vorig jaar worden ook patrijzen in bepaalde delen van Tholen geïnventariseerd.

De algehele tendens van teruggang in aantallen is over de hele linie merkbaar, ook de vogelgriep eiste veel slachtoffers. Gelukkig zijn er ook kleine lichtpuntjes te melden zoals keizerganzen in de Scherpenissepolder en steltkluten ( mogelijk broedpaar),

Maandelijks werden de Scherpenissepolder, Schakerloopolder en het Schelde-Rijnkanaal geteld op alle vogels. Een leuke bezigheid waarbij ook nieuwe leden altijd welkom zijn om eens mee te kijken ( en tellen). Zo zag ik dan ook voor het eerst een strandleeuwerik in de Schakerloopolder samen met twee nieuwe leden!

Daarnaast wordt in de wintermaanden de midwintertelling ganzen en zwanen gedaan over het hele eiland Tholen en de PTT- telling kent inmiddels al 3 routes over het eiland verdeeld waarbij op 20 vastgezette telpunten 5 minuten alle vogels geteld worden die je ziet of hoort.

Naast deze activiteiten kwam de werkgroep 2 maal bijeen voor een vergaderingen waarop we aandacht hebben besteed aan diverse vogelboeken en websites, kennisbevordering waarbij leden een korte impressie geven van hun lievelingsvogel ( slechtvalk, bontbekplevier en ekster)

De volgende excursies uitgevoerd met diverse leden: Brouwersdam, vroege vogelexcursie Scherpenissepolder, Zuidkant van Tholen ( Schakerloopolder, Deurlooskaaitje), Midzomerbijeenkomst Scherpenissepolder.

In het kader van de cursus Thoolse Natuur hebben de secretaris en voorzitter van de vogelwerkgroep het deel Vogels op Tholen verzorgd met een bijbehorende excursie in de Scherpenissepolder.

Daarnaast mochten we genieten van een prachtige dag in De Biesbosch ( zie verslag in Licht op Groen) als ons gezamenlijk jubileumuitje.

Kortom een prachtig jaar met leuke activiteiten die we dit jaar hopen te mogen voortzetten met nog meer enthousiaste en actieve leden.

Voorzitter VWG Tholen

Wilma de Rooij

Uitprinten | Laatste wijziging 13 januari 2024 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl